ANBI informatie

Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

Een financiële verantwoording van Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex over boekjaar 2017 vindt op deze pagina.

Balans boekjaar 2017
Baten en lasten boekjaar 2017

1. Stichting Vrienden van het Jongeriuskantoor

De Stichting  Vrienden van het Jongeriuskantoor is opgericht op 3 augustus 2011, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 53298454. De Stichting heeft de ANBI status,  haar RSIN nummer is 8508 28582.

De stichting heeft tot doel :

A: het behoud en de restauratie van het Jongerius Kantoor, gelegen aan de Kanaalweg 64 te Utrecht.

  1. het ontwikkelen van nieuwe functies en exploitatiemogelijkheden na de restauratie.

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31-12-2017 uit:

Voorzitter:              J.F. van Seumeren

Penningmeester:    C. H. Jongerius

Secretaris:               J.J.M. van Seumeren

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt ook geen aanwezigheidsvergoeding voor de bestuursvergaderingen en geen reiskosten vergoeding.

Activiteiten in 2017

Op 2 september 2011 heeft de Stichting Vrienden van het Jongeriuskantoor de totaal vervallen opstal in eigendom verkregen van de Gemeente Utrecht, onder de verplichting de opstal te restaureren.

Na een voorbereidingsperiode van 6 jaar is op 24 februari 2017 het officiële startsein gegeven voor de restauratie van het voormalige hoofdkantoor van de Jan Jongerius NV. Van buiten en van binnen zal het kantoor zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De oorspronkelijk systeemplafonds worden gereconstrueerd, de originele glas-in-loodramen worden teruggeplaatst en ook originele elementen uit de al afgebroken constructiehallen zullen in het kantoor een plek krijgen.

De restauratie duurt ongeveer een jaar. Het gerestaureerde Jongerius Kantoor zal op 25 mei 2018 officieel worden geopend.

Het beleidsplan voor 2018

Net als ‘Villa Jongerius’ zal het ‘Jongerius Kantoor’ een vergader–,congres- en evenementenlocatie worden met voor een deel een horecafunctie.

2018 wordt het jaar van de opstart van de exploitatie van het dan geheel gerestaureerde Jongerius Kantoor. Tevens worden op dit moment de plannen verder uitgewerkt voor de restauratie van de betonnen pergola tussen Villa Jongerius en het Jongerius kantoor en alle tuinmuren rond de historisch tuin van Villa Jongerius. Ter financiering van deze restauratieactiviteiten die in 2019 zullen worden gerealiseerd, is reeds een subsidie toezegging gedaan door de Provincie Utrecht. De Stichting onderzoekt alle mogelijkheden om deze nieuwe restauratiefase geheel gefinancierd te krijgen.

Balans en Staat van Baten en Lasten

De balans en de staat van baten en lasten is opgesteld  conform de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende organisaties zonder winststreven. Zie de twee afbeeldingen rechts.

2. Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

De Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex is opgericht op 3 januari 2017, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer  30222152.

De Stichting heeft de ANBI status, haar RSIN nummer is 8175 0315 8.

De stichting heeft tot doel :

A: het behoud en de restauratie van het Jongeriuscomplex, gelegen aan de Kanaalweg te Utrecht, bestaande uit Villa, tuin en achterliggend Kantoor

  1. het ontwikkelen van nieuwe functies en exploitatiemogelijkheden na de restauratie van het complex

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31-12-2017 uit:

Voorzitter :             J.F. van Seumeren

Penningmeester :  C. H. Jongerius

Secretaris:              J.J.M. van Seumeren

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt ook geen aanwezigheidsvergoeding voor de bestuursvergaderingen en geen reiskosten vergoeding.

Activiteiten in 2017

Na een voorbereidingsperiode van 6 jaar is op 24 februari 2017 het officiële startsein gegeven voor de restauratie van het voormalige hoofdkantoor van de Jan Jongerius NV, (het Kantoor). Tegelijkertijd is Rijksvastgoed op het voormalig defensieterrein, gelegen achter het Jongeriuscomplex, gestart met de sanering van de bodem. Deze saneringswerkzaamheden hebben veel overlast veroorzaakt, waar de gasten van de Villa, die kwamen om rustig te vergaderen, of een feestelijke gelegenheid bij te wonen, behoorlijk veel overlast van hebben gehad.  De bouw- en saneringsactiviteiten rondom de Villa hebben er toe geleid dat in 2017 met de exploitatie van de Villa te weinig is omzet is gemaakt om de lopende kosten te dekken.

Het beleidsplan voor 2018

Het gerestaureerde Jongerius Kantoor zal op 25 mei 2018 officieel worden geopend, net als de ‘Villa Jongerius’ zal het ‘Jongerius Kantoor’ een vergader–,congres- en evenementenlocatie worden met voor een deel een horecafunctie. Met het Kantoor kan het team van het Jongeriuscomplex nu ook grotere groepen ontvangen en meer tot in de puntjes verzorgde bijeenkomsten bieden.

De Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex werkt in 2018 aan de plannen voor de restauratie van de betonnen pergola tussen Villa Jongerius en het Jongerius Kantoor en alle tuinmuren rond de historisch tuin van Villa Jongerius. Ter financiering van deze restauratieactiviteiten die hopelijk in 2019 zullen worden gerealiseerd, is reeds een subsidie toezegging gedaan door de Provincie Utrecht. De Stichting onderzoekt alle mogelijkheden om deze nieuwe restauratiefase geheel gefinancierd te krijgen.

Balans en Staat van Baten en Lasten

De balans en de staat van baten en lasten is opgesteld  conform de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende organisaties zonder winststreven.