ANBI informatie

Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

Financiële verantwoording van de Stichting Vrienden van het Jongerius Complex/Jongerius Kantoor.

1. Stichting Vrienden van het Jongerius Kantoor

Stichting Vrienden van het Jongerius Kantoor is opgericht op 3 augustus 2011, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 53298454. De Stichting heeft de ANBI status, haar RSIN nummer is 8508 28582.

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen van de Stichting Vrienden van het Jongerius Kantoor is te vinden via onderstaande button. 


2. Stichting Vrienden van het Jongerius Complex

Stichting Vrienden van het Jongerius Complex is opgericht op 3 januari 2007, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30222152. De Stichting heeft de ANBI status, haar RSIN nummer is 8175 0315 8.

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen van de Stichting Vrienden van het Jongerius Complex is te vinden via onderstaande button.