ANBI informatie

Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

Een financiële verantwoording van Stichting Vrienden van het Jongerius Complex/Jongerius Kantoor over boekjaar 2018 vindt op deze pagina.

1. Stichting Vrienden van het Jongerius Kantoor

Stichting Vrienden van het Jongerius Kantoor Stichting Vrienden van het Jongerius Kantoor is opgericht op 3 augustus 2011, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 53298454. De Stichting heeft de ANBI status, haar RSIN nummer is 8508 28582.

De stichting heeft tot doel

1. Het behoud en de restauratie van het Jongerius Kantoor, gelegen aan de Kanaalweg 64 te Utrecht
2. Het ontwikkelen van nieuwe functies en exploitatiemogelijkheden na de restauratie

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31-12-2018 uit:

Voorzitter: J.F. van Seumeren
Penningmeester: C. H. Jongerius
Secretaris: J.J.M. van Seumeren

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt ook geen aanwezigheidsvergoeding voor de bestuursvergaderingen en geen reiskosten vergoeding.

Activiteiten in 2018

Op 25 mei 2018 werd door de burgemeester van Utrecht de heer Jan van Zanen samen met de gedeputeerde van de Provincie mevrouw Mariëtte Pennarts het geheel gerestaureerde Jongerius kantoor feestelijk geopend. Aansluitend in onze Stichting gestart met de opbouw van een organisatie om het opvallende gebouw bestaande uit 6 grote ruimten ook te exploiteren. Omdat de schaalgrootte van dit monument vele malen groter is dat van Villa Jongerius heeft ons deze opstart in 2018 veel energie gekost. Parallel aan het bouwen van de interne organisatie heeft onze Stichting in 2018 concrete plannen uitgewerkt voor verdere restauratie activiteiten. Met name het terugbrengen van de historische betonnen pergola tussen Villa Jongerius en het Jongerius Kantoor zal de cultuurhistorische waarde van het hele Jongerius complex sterk doen stijgen. In deze restauratieopgave van de pergola zijn tevens de tuinmuren, de kademuur, de 2 entreebruggen en het tegelpad langs de wetering aan de voorzijde opgenomen. De Omgevingsvergunning voor deze fase ligt inmiddels ter beoordeling en goedkeuring bij de gemeente Utrecht en de Rijksdienst. Tevens wordt er door het bestuur van de Stichting intensief nagedacht de financiering van deze fase van onze restauratie opgave sluitend te krijgen. Gelukkig zijn er inmiddels harde toezeggingen binnen voor een bijdrage uit het Provinciale Parelfonds en van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Beleidsplan voor 2019

Een sluitende exploitatie zien te realiseren van het totale monument bestaande uit Villa, Kantoor en historische tuin zodat de Stichting ondanks de grote investeringen in 2017/2018 aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Een aanvang maken met de restauratie van pergola/tuinmuren/bruggen/kademuur/pad langs de wetering. Deze activiteit zal zover wij het nu kunnen overzien in de eerste helft van 2020 moeten zijn afgerond.

Balans en Staat van baten en lasten

De balans en de staat van baten en lasten is opgesteld conform de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.


2. Stichting Vrienden van het Jongerius Complex

Stichting Vrienden van het Jongerius Complex is opgericht op 3 januari 2007, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30222152. De Stichting heeft de ANBI status, haar RSIN nummer is 8175 0315 8.

De stichting heeft tot doel
1. Het behoud en de restauratie van het Jongerius Complex, gelegen aan de Kanaalweg te Utrecht, bestaande uit Villa, tuin en achterliggend Kantoor
2. Het ontwikkelen van nieuwe functies en exploitatiemogelijkheden na de restauratie van het complex

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31-12-2018 uit:

Voorzitter: J.F. van Seumeren
Penningmeester: C. H. Jongerius
Secretaris: J.J.M. van Seumeren

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt ook geen aanwezigheidsvergoeding voor de bestuursvergaderingen en geen reiskosten vergoeding.

Activiteiten in 2018

Op 25 mei 2018 werd door de burgemeester van Utrecht de heer Jan van Zanen samen met de gedeputeerde van de Provincie mevrouw Mariëtte Pennarts het geheel gerestaureerde Jongerius kantoor feestelijk geopend. Aansluitend in onze Stichting gestart met de opbouw van een organisatie om het opvallende gebouw bestaande uit 6 grote ruimten ook te exploiteren. Omdat de schaalgrootte van dit monument vele malen groter is dat van Villa Jongerius heeft ons deze opstart in 2018 veel energie gekost. Parallel aan het bouwen van de interne organisatie heeft onze Stichting in 2018 concrete plannen uitgewerkt voor verdere restauratie activiteiten. Met name het terugbrengen van de historische betonnen pergola tussen Villa Jongerius en het Jongerius Kantoor zal de cultuurhistorische waarde van het hele Jongerius complex sterk doen stijgen. In deze restauratieopgave van de pergola zijn tevens de tuinmuren, de kademuur, de 2 entreebruggen en het tegelpad langs de wetering aan de voorzijde opgenomen. De Omgevingsvergunning voor deze fase ligt inmiddels ter beoordeling en goedkeuring bij de gemeente Utrecht en de Rijksdienst. Tevens wordt er door het bestuur van de Stichting intensief nagedacht de financiering van deze fase van onze restauratie opgave sluitend te krijgen. Gelukkig zijn er inmiddels harde toezeggingen binnen voor een bijdrage uit het Provinciale Parelfonds en van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Beleidsplan voor 2019

Een sluitende exploitatie zien te realiseren van het totale monument bestaande uit Villa, Kantoor en historische tuin zodat de Stichting ondanks de grote investeringen in 2017/2018 aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Een aanvang maken met de restauratie van pergola/tuinmuren/bruggen/kademuur/pad langs de wetering. Deze activiteit zal zover wij het nu kunnen overzien in de eerste helft van 2020 moeten zijn afgerond.

Balans en Staat van Baten en Lasten

De balans en de staat van baten en lasten is opgesteld conform de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende organisaties zonder winststreven.