ANBI informatie

Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

Een financiële verantwoording van Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex over boekjaar 2017 vindt op deze pagina.

Balans boekjaar 2017
Baten en lasten boekjaar 2017