volg ons op..

                Marmeren hal kantoor

ARCHITECT ROEL LICHTENBERG OVER DE RESTAURATIE

 

Na restauratiearchitect Carin ter Beek komt deze keer haar compagnon van Blauw Architecten, Roel Lichtenberg, aan het woord over de voortgang van de restauratie van het voormalige kantoor van Jan Jongerius.

 

Roels rol in dit project ligt in een combinatie van (bouw)techniek, organisatie en communicatie. “Waar het om gaat is een gebouw met alle mogelijke technische aspecten te construeren in goede samenwerking met anderen. Complexe projecten zijn mijn favoriet”, zegt Roel, “en de restauratie van het kantoor is zo’n project waar heel wat bij komt kijken. Het kantoor is bouwtechnisch complex, omdat Jan Jongerius het met weinig inbreng van bouwdeskundigen heeft neergezet".

 

"Momenteel wordt het gebouw bijvoorbeeld helemaal opnieuw gestabiliseerd”. Roel gaat verder: “Bij restauratieprojecten van monumenten kom je altijd voor extra verassingen te staan. Het blijft tenslotte bestaande fysieke bouw waar je mee verder moet, in tegenstelling tot nieuwbouw waarbij je altijd van tevoren alles zelf kan uittekenen, berekenen en construeren”. Roel vertelt dat de constructie van het kantoor uit staal bestaat. “Deze constructie vormt tevens de gevel met daar tussen zogenaamd halfsteens metselwerk. De buitenmuur is bepleisterd, waardoor de staalconstructie oorspronkelijk niet zichtbaar was. Bouwkundige en bouwfysische problemen ontstaan, omdat ze niet op de juiste wijze door de gevelconstructie lopen. Door spanningsverschillen tussen staal en metselwerk ontstaat scheurvorming in de bepleistering en vergaande corrosie van het staal. De oplossing voor de bouwkundige gebreken is het aanbrengen van een nieuwe isolatie laag aan de buitenzijde. Hiermee wordt voorkomen dat de waardevolle historische self made staalconstructie vervangen dient te worden. Bouwkundig herstel en conservering van het monument worden op deze wijze gecombineerd”.

 

De restauratie van het kantoor is een pilotproject in het kader van een subsidieregeling van het ministerie van OC&W voor duurzaamheidsingrepen voor Rijksmonumenten.

Roel vervolgt: “Het verduurzamen is tweeledig. Met de nieuwe thermische schil en een uitgebalanceerde installatie wordt het binnenklimaat en het energieverbruik verbeterd. Deze uitwerking zorgt voor een toekomstbestendige exploitatie. Gebruik, comfort, energieverbruik en onderhoud zijn integraal gewogen in de uitwerking. Hij vervolgt: “Door de unieke en complexe aanpak is dit project ook in de kijker gespeeld bij partijen als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke Monumentenzorg. Hierdoor heeft het een bijzondere status binnen de pilot gekregen. We worden gezien als één van de voorbeeldprojecten”.

 

De restauratie staat nu op het punt van beginnen. “Vermoedelijk is voor het eind van dit jaar de bouwvergunning binnen. De welstandscommissie is één en al lof en dat is toch erg fijn als je iets moois wilt neerzetten”, aldus Roel. Voor Roel is de samenwerking met de stichting en de familie een grote persoonlijke meerwaarde. “Het is een echt familieproject, en dat merk je in alles, de familieleden zijn trots op hun monument waar alle ziel en zaligheid in wordt gelegd voor behoud, en dat vind ik leuk”. Daarnaast is er heel veel positieve communicatie rond dit project en dat is erg leuk om mee te mogen maken”, aldus Roel.

 

Tekst: André Russcher

         Grote zaal in theateropstelling

Alle blog artikelen

 

Hier volgt een lijst van alle blog artikelen over de restauratie van het Jongerius Kantoor. Klik op de titel voor het volledige artikel: